Henkilöportit Speedgate

Henkilöportit Speedgate

Koneisto integroituna järjestelmään. Koneistot BoonEdam systems. Koneistot integroituna tyylikkäästi muotoillussa RST-kotelossa.  Järjestelmä on suunniteltu sulutuskulkua varten ja estämään kahden henkilön läpipääsyä yhdellä avauksella. Portit ovat kiinni lepotilassa ja avautuvat kun ensimmäinen sensori antaa avausimpulssin.

Ovet ovat auki niin kauan kuin henkilövirtaa kestää ja sulkeutuvat esiasetetun ajan jälkeen. Järjestelmää valvoo ns. turva-alue. Turva-alue on varustettu 3eri tyyppisellä sensorilla: mukavuus-, sektori- ja   suunnantuntevasensori.  Tunnistus BoonEdam sensoreilla. Logiikalla voimme havaita erittäin tehokkaasti henkilökulun ja laskea henkilömäärän. Normaali kulussa järjestelmä laskee kulkijoiden suunnan. Kun kulussa tapahtuu virheitä (kulku ilman annettua lupaa), järjestelmä huomioi sen vaikka sulussa  olisi jatkuva ruuhkaliikenne. Tätä sensorityyppiä käytämme, kun haluamme lisävarmistuksen läpikulkukäytävän sisällä tapahtuvista liikkeistä.

Kun ovet ovat auki ja järjestelmä havaitsee "ei sallitun"-liikkeen, ovet menevät kiinni ja antavat hälytyksen sekä paikallisesti että kulunvalvonnalle. Tällöin myös valokyltit syttyvät päälle. Portit aukeavat vasta kun portin etualue on tyhjentynyt läpikulkijoista. Läpikulkutunnelin välitilaa kuitenkin valvotaan kokoajan ja jos tilassa on yhä henkilöitä, niin  ensimmäinen ovi ei avaudu vaan tilasta on poistuttava ennen kuin käytävä palautuu normaalitilaan. Vikatilanteiden jälkeen järjestelmä resetoituu ( 1 sek. ) automaattisesti ja normaalit toiminnot ohjautuvat jälleen päälle.

Järjestelmä voidaan integroida olemassa olevaan kulunvalvontajärjestelmään tai talotekniseen etäjärjestelmään.

Ovet on varustettu momentintunnistuksella sekä turvasensoreilla, jotka estävät henkilövahingot.

Ota yhteyttä