Oviympäristöpalvelut

Yhteistyötä kohdevastuuajattelulla

Meillä käytössäsi on asiansa osaava huoltotiimi. Kiinteistöturvallisuuden takaa 24h-päivystys ja joustava, keskimäärin kahden tunnin, vasteaika. Palvelukykyinen ja motivoitunut henkilökunta sekä asiakasvastuulliset asentajamme hoitavat oviympäristöt kokonaisvaltaisesti nykyaikaiseen kohdevastuuajatteluun pohjautuen. Yhteistyöyrityksiemme kautta huollettavia ja ylläpidettäviä kohteita on valtakunnallisesti tuhansia.

Tehokas huoltosopimus ja ensiluokkainen palvelukonseptimme antaa asiakkaallemme mahdollisuuden keskittyä rauhassa omiin tehtäviinsä. Pyydä toimiva ja kustannustehokas huoltosopimustarjous!

Huoltoyksikössämme työskentelee yli 70 henkilöä. Huollettavia ja ylläpidettäviä kohteita on satoja.

Yksi turvapalveluhenkilö kykenee hoitamaan asiakkaalle kokonaisuutena koko oviympäristön.