Turvapyöröovet

Geryon-turvapyöröovet 3- ja 4-lehtisinä

Henkilö saapuu ovelle ja antaa kulunvalvontakäskyn lukijalle, joka on integroitu oven ulkopuoliseen runkoon. Pyöröovi vapautuu kuljettavaan suuntaan ja aloittaa liikkeen kulkijan kosketuksesta ovilehteen tai vaihtoehtoisesti suoraan kv-tunnisteen luetukses­ta. Tämän jälkeen ovi pyörii kaksi sektoria servomoottorin avulla avustavana toimintona ja sallitun kulun omaava henkilö pääsee ovesta sisään. Sisältä – ulospäin voidaan ovesta kulkea painonapin avulla, jolloin liike on edellä mainitun kaltainen tai kahteen suun­taan kulunvalvotuissa ovissa kulku tapahtuu lukijan avulla. Oves­ta voidaan aina kulkea myös molempiin suuntiin yhtäaikaisesti. Tällöin järjestelmä valvoo, että molemmin puoleinen liikenne on sallittu. Jos pyritään kulkemaan edellä kulkevan henkilön perässä seuraavassa tyhjässä sektorissa, ovi pysähtyy normaaliasentoon (mutta laillinen kulku on jo tällöin päästetty läpi portista). Ovi an­taa hälytyksen ja peruuttaa puolisektoria taaksepäin, päästämättä henkilöä sisään. Ovilehdet pysyvät tässä asennossa kunnes henkilö on poistunut sisäsektorista. Jos pyritään kulkemaan vastakkaiseen suuntaa ja vain toinen suunta on asetettu lailliseksi, niin ovilehdet pysähtyvät ja kääntyvät automaattisesti taaksepäin puolisektoria. Ovi antaa jälleen hälytyksen ja palaa normaalitilaan kun laittoman kulkusuunnan sektorista on poistuttu. Laillinen kulku on yhä edel­leen voimassa.

Toiminta: Moottori PR-1, automaattisella kulunvalvonnalla. Pyö­röoven liike alkaa kosketuksesta, avustavalla servotoiminnolla tai luetuksesta. Kulkusektorissa sijaitsevat sensorit tarkistavat ettei laittomia kulkuja tapahdu. Turvareunat jokaisessa sulkeutuvassa kulmassa huolehtivat henkilöturvasta. Sähkökatkon aikana ovet lukittuvat tai niin halutessasi liikkuvat vapaasti. Ohjauspaneelissa ohja­ukset päivä- ja yökäyttöön. Poistumistien mekanismi myös auto­maattinen.